Twitter, Google veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

 

Twitter, Google veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

 

 

yardımlazım'da arayın

en popüler konular

Kullanım Şartları

İşbu Sözleşme,  http://www.yardimlazim.com sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin tarafınızdan kullanımına ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir.

AŞAОIDA BELİRTİLEN HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. HESABINIZIN OLUŞTURULMASI SIRASINDA KAYIT SAYFASINDAKİ €œKABUL EDİYORUM KUTUSUNU TIKLAMANIZ YA DA HESAP DAVET E-POSTASINI YANITLAMANIZ, İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN KOŞUL VE ŞARTLARIN BAОLAYICILIОINI KABUL ETTİОİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. SÖZLEŞMEDE YER ALAN TÜM KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ HESAP OLUŞTURMA İŞLEMİNE DEVAM ETMEYİN. BU DURUMDA HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP OLMAYACAKSINIZ. ŞİRKET€™İMİZİN KABULÜ, DİОER TÜM KOŞULLARIN DIŞINDA, BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN TÜM KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ETMENİZE AÇIKÇA BAОLIDIR. BU KOŞUL VE ŞARTLARIN ŞİRKET€™İMİZ TARAFINDAN YAPILAN BİR TEKLİF OLMASI DURUMUNDA KABUL, AÇIKÇA BU KOŞULLARLA SINIRLI OLACAKTIR.

http://www.yardimlazim.com adresinde yer alan tüm web sayfaları ile bunlara bağlı sayfalar ve tüm dağıtılmış iletişim platformları ya da yardimlazim.com (site€) tarafından işletilen tüm robot yazılımların (Botların) mülkiyeti ve işletimi Zaimoğlu ve Zaimoğlu Mağazacılık Pazarlama İşletmecilik Anonim Şirketi'ne€™ (bundan böyle €œŞirket€ olarak anılacaktır) aittir ve kullanıcıların (€œüye ya da €œsiz€) bunlara erişimi aşağıdaki koşul ve şartlara tabidir.

1. HİZMETLERE ERİŞİM

Şirket, işbu Sözleşmede belirtilen koşul ve şartlar çerçevesinde, Site üzerinde ya da Size gönderilmiş mesajlarda daha ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere belirli hizmetler ve içerik sunabilir. Bunlar, üye tarafından, Site üzerinden sağlanan işlemler veya Size gönderilen mesajlar (Hizmetler) kullanılarak seçilir. Hizmetler, Şirketin insanların cevaplar bulmalarına yardımcı olan, insanları profil bilgileri ve Hizmetlerin kullanımı temelinde bağlantıya geçiren ve insanları kullanışlı veya ilgili olabilecek içerikler ya da fonksiyonlar ile bağlantıya geçiren hizmetleri ve ayrıca Site üzerinde görüntülenen ya da gerçekleştirilen malzemeler (metin, grafik, makaleler, fotoğraflar, görüntüler, çizimler, ses klipleri, video klipleri gibi €œiçerik€ler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile Şirket ya da iştirakleri tarafından Site üzerinden dağıtılan iletişimi kapsamaktadır. Şirket, istediği zamanda herhangi bir nedenden dolayı, herhangi bir içerik veya herhangi bir özellik, veritabanı ya da içeriğe erişim dahil olmak üzere, Hizmetler Üzerinde değişiklik yapma, erteleme veya durdurma hakkına sahiptir. Şirket, ayrıca, belirli özellikler veya hizmetlerin kullanımını sınırlandırabilir, üyenin bir kısım ya da tüm Hizmetlere erişimini habersiz olarak veya sorumluluk altında kalmaksızın engelleyebilir.

Üye, Şirket€™e kendisinin bir özel hukuk kişisi olduğunu (yani tüzel kişi "şirket" olmadığını) ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapacak yaşta olduğunu beyan eder. Üye, ayrıca, Hizmetleri kullanmaya ve Siteye erişime yasal olarak izinli olduğunu beyan eder ve Hizmetlerin kullanımı ile Siteye erişiminin tüm sorumluluğunu üstlenir. Yukarıda bahsi geçenlerle sınırlı olmamak Üzere, 13 yaşın altındakiler Hizmetlerden yararlanamaz. Sözleşme, kanunlarla yasaklandığı durumlarda geçersizdir. Bu durumda Siteye erişim hakları iptal edilir.

Şirket, Sözleşme Üzerinde kendi takdir yetkisiyle, Sitede duyuru yayınlayarak ya da üye€™ye e-posta, özel mesaj, SMS ya da mektup göndererek değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye, yapılan bu tip değişiklikleri incelemek ve bunların içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. Üyenin bu duyuruyu takiben Hizmetleri kullanması, Sözleşmede yer alan koşul ve şartları değişmiş haliyle kabul ettiği anlamına gelir.

2. İÇERİK

Üye, Sitede görüntülenen ya da kullanıcıya diğer şekilde mesajla gönderilen içerik ya da diğer öğeleri yalnızca kişisel kullanımı için ve söz konusu içerik dahilindeki telif hakkı ya da diğer bildirimleri muhafaza etmek kaydıyla indirebilir ya da kopyalayabilir. Üye, herhangi bir içeriğin önemli bir kısmını herhangi bir biçimde saklayamaz. Herhangi bir içeriğin kişisel kullanım ya da ticari amaçlı olmayan kullanımlar dışındaki bir amaçla kopyalanması ya da saklanması, öncesinde Şirket€™ten ya da içeriğin telif hakkı bildiriminde belirtilen telif sahibinden yazılı izin alınmadığı sürece yasaktır.

Site, yürürlükteki telif hakkını düzenleyen kanunlar, mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde, kolektif çalışma ve/veya derleme olarak telif haklarıyla korunmaktadır. Üye, herhangi bir içerik, yazılım, malzeme veya Hizmetin tamamını ya da bir kısmını değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, aktarım ya da satışında yer alamaz, Sözleşmenin bu kısmında belirtilen durumlar dışında çoğaltamaz, bunları temel alan çalışmalar oluşturamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez ya da herhangi bir biçimde kullanamaz. Üye, Hizmetler kullanılarak erişilen tüm İçeriklerde belirtilen telif hakkı bildirimleri, bilgileri ve kısıtlamalarına uyacaktır.

Hizmetler€™in kullanımı sırasında üye ve diğer kullanıcılar, kendileri hakkında diğer bazı kullanıcılar tarafından görülebilen bilgiler verebilirler. Üye, Şirket Sitesine bilgi ya da İçerik göndermekle veya Şirket€™e diğer biçimlerde bilgi ya da malzeme göndermekle veya Hizmetlerle bağlantılı olarak, Şirket€™in söz konusu içerik, malzeme ve bilgilerin (ilgili tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere) kullanımına ilişkin özel olmayan, dünya çapında geçerli, telifsiz, sürekli, feshedilemez ve devredilebilir haklara sahip olacağını ve diğer kişilere de bu izni vereceğini kabul eder. Ayrıca Üye, Şirket€™in tüm malzeme, içerik ya da bilgiyi yeniden biçimlendirme, bunlardan alıntı yapma veya bunları tercüme etme hakkını saklı tutacağını kabul eder. Üye, Şirket Hizmetleri kullanılarak açıkça gönderilen ya da açık veya özel olarak gönderilen bilgilerin söz konusu içeriğin sahibinin sorumluluğunda olacağını, Şirketin herhangi bir içerikte bulunan yanlışlıklar ya da eksikliklerden sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Üye, Şirket Hizmetlerini kullanımı esnasında iletişime geçtiği diğer üyelerin kimliği ile ilgili Şirketin herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul eder. Şirket, ayrıca, kullanıcıların kendileri ile ilgili verdikleri bilgilerin doğruluğunu da garanti edemez. Üye, Hizmetler€™in kullanımı ile eriştiği tüm içeriklerle ilgili risklerin kendisine ait olduğunu ve bunlardan dolayı kendisinin ya da diğer tarafların uğrayacağı zararlarla ilgili sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

3. ÜYE GARANTİSİ

Üye, (i) herhangi bir üçüncü kişinin fikri ya da mülki hakları veya reklam ya da gizlilik haklarını ihlal edici; (ii) herhangi bir kanun, yönetmelik, tebliğ, kararname ya da düzenlemeye aykırı; (iii) zararlı, tehditkar, küfürlü, taciz edici, hileli, onur kırıcı, müstehcen, edebe aykırı, iftira içeren ve diğer biçimde itiraza açık olduğunu bildiği içerikleri paylaşmayacağını veya Siteyi ya da Hizmetler€™i bu amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, herhangi bir nedenle (herhangi bir İçerikle ilgili üçüncü taraflardan ya da resmi kurumlardan talep ve iddia gelmesi durumu veya Şirketin üye€™nin bir önceki maddeyi ihlal etmiş olabileceği kanısına varması durumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ya da neden bildirmeksizin herhangi bir içeriği Siteden herhangi bir zamanda kaldırma veya Hizmetler aracılığıyla bağlanan kullanıcılar arasındaki sohbetlerin içeriğinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Üyenin Hizmetleri kullanarak ya da bunlarla bağlantılı olarak yüklediği, paylaştığı, e-posta ile gönderdiği, ilettiği veya diğer şekillerde yaydığı içerikle ilgili münferit sorumluluk Şirket€™e değil üye€™nin kendisine aittir.

4. KISITLAMALAR

Üye, Hizmetler ve Siteye erişim ile bağlantılı tüm faaliyetlerinden kendisi sorumludur. Üye, herhangi bir Şirket kullanıcısının şifre, hesap ya da özel bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanmış herhangi bir mesaj ya da talebi gönderemez, iletemez ya da bunların gönderilmesine veya iletilmesine neden olamaz. Üye, Site ya da Hizmetler’in herhangi bir bölümünü herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etme, şifre ya da güvenlik şifreleme kodlarını kırma, tehditkar veya edebe aykırı kabul edilen malzemeleri iletme ya da saklama veya herhangi bir yasadışı faaliyette bulunma amacıyla kullanamaz. Üye Site dahilinde veya Site ya da Hizmetlerle iletişim içerisinde Maillist, Listserv, herhangi bir otomatik cevaplama ya da istenmeyen e-posta (spam) programlarını çalıştıramaz, Üyenin kendisi çevrim içi değilken çalışan ya da etkinleşen veya Hizmet altyapısının düzgün biçimde çalışmasını engelleyici ya da altyapıyı aşırı biçimde yükleyici prosesleri kullanamaz. Bunlara ek olarak, Sitenin herhangi bir sayfasına ya da Botlarına€ Hizmetlerle etkileşmek Üzere €œsızan (crawl)€ ya da €œyerleşen (spider)€ her türlü manuel ya da otomatik yazılım, aygıt ya da diğer proseslerin kullanımı kesinlikle yasaktır.

5. GARANTİ UYARISI

Üye, Şirket€™in şu konular üzerinde herhangi bir kontrolünün bulunmadığını ve bu konularda herhangi bir işlem yapma görevinin bulunmadığını kabul eder: Site veya Hizmetlere hangi kullanıcıların erişimde bulunacağı; Üye€™nin Site veya Hizmetler€™i kullanarak hangi içeriğe erişim sağlayacağı; söz konusu içeriğin üyeye olabilecek etkileri; Üye€™nin içeriği ne şekilde yorumlayacağı ya da kullanacağı; Üyenin içeriğe erişiminin neticesinde hangi eylemlerde bulunabileceği. Üye, Site üzerinden veya Şirket ile Üye arasındaki iletişimler yoluyla veya üye ile diğer kullanıcı/kullanıcılar arasındaki iletişimler yoluyla elde ettiği ya da etmediği içerik ya da bilgilerle ilgili her türlü yükümlülükten Şirketi muaf tutar. Site, bazı kişilerin rahatsız edici ya da uygunsuz bulduğu bilgileri içerebilir veya üye€™yi bu tür bilgilerin yer aldığı sitelere yönlendirebilir. Şirket, Site üzerinde yer alan ya da Site aracılığıyla erişim sağlanan içeriklerle ilgili herhangi bir açıklama yapmaz, yine söz konusu içeriklerin doğruluğu, telif haklarına uygunluğu, yasallığı ya da adaba uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

HİZMETLER, İÇERİK, SİTE VE TÜM YAZILIMLAR OLDUОU GİBİ€ SUNULMAKTA OLUP, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ İÇERMEZ.

ŞİRKET, SİTE ÜZERİNDEN VEYA HİZMETLER VASITASIYLA VEYA SİTE İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİ YA DA HİZMETLERLE BAОLANTILI DİОER KANALLAR YOLUYLA İLETİLEN YAZIŞMA YA DA BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

Şirket, kendi ekipmanında saklanan, Site€™nin erişim sağladığı ağlar üzerinden iletilen ya da Üyenin Hizmetleri kullanımı yoluyla bağlandığı e-posta adresleri, kayıt ve tanımlama bilgileri, profil veya sosyal grafik bilgileri, disk alanı, yazışmalar, gizli ya da ticari sır niteliğindeki bilgiler veya diğer tüm içeriklerin gizliliği ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

6. DİОER POLİTİKALAR

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle ilgili Şirket tutumu bilgisi için lütfen Şirketin mevcut gizlilik politikasını inceleyin. Üye, Sitede yer alan ya da Site veya Hizmetler yoluyla erişilebilen malzeme ya da içeriklerde telif hakkı ihlali olduğu kanısındaysa Şirket€™in Telif Hakları İhlali Politikası€™nı incelemelidir.

7. KAYIT; HİZMET İLETİŞİMİ

Üyeden, Hizmetlerin kullanım şartı olarak, Şirkete kayıt olması ve bir şifre ile üye adı seçmesi (€œŞirket üye ID) istenebilir. Üye, kayıt ve profil bilgilerini Şirkete doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde sağlayacaktır. Aksi takdirde Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve üyenin hesabı bunun sonucunda anında iptal edilebilecektir. Üye€™nin (i) bir başka kişinin rolünü yapmak amacıyla o kişinin adını Şirket Kullanıcı ID olarak seçmesi veya kullanması; veya (ii) hakları üye dışında bir kişiye ait olup kullanımı uygun izne tabi olan bir ismi Şirket Kullanıcı ID olarak kullanması; veya (iii) Hizmetler€™le bir diğer kullanıcının e-posta, kısa mesaj, telefon, sosyal ağ veya diğer mesaj hesabı üzerinden iletişim kurması yasaktır. Şirket, bu gibi durumlarda kendi takdir yetkisiyle bir Şirket Kullanıcı ID€™sine ait kaydı reddetme, iletişimi engelleme veya söz konusu hesabı kapatma hakkını saklı tutar. Üye, kendisine ait Şirket şifresinin gizliliğini ve Hizmetlerle iletişim kurmaya yetkili tüm hesapların güvenliğini sağlamakla sorumludur.

Şirket, size Hizmet sağlama faaliyetleri sırasında, sizinle e-posta, kısa mesaj, sosyal ağ mesajları, SMS yada diğer kanallar üzerinden (kısaca €œİletişim Kanalları€ olarak anılacaktır) iletişim kurmaya gereksinim duyabilir. Size gönderilen mesajları almayı ve tarafınızdan gönderilen mesajların hesabınıza uygun ve Şirket Hizmetlerinin normal işleyişi için gerekli biçimde yeniden yönlendirilmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca adınızın, profil ayrıntılarınızın ve/veya iletişim bilgilerinizin Şirket Hizmetleri yoluyla başlattığınız belirli iletişimlerde listelenmesini de kabul etmiş sayılırsınız.

8. TAZMİNAT

Üye, Siteye erişimi, Hizmetler€™in kullanımı, işbu Sözleşmenin üye tarafından ihlali ya da herhangi bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarının üye ya da hesabını kullanan üçüncü bir tarafça ihlali neticesinde üçüncü taraflarca yapılacak tüm taleplerde Şirket€™in, ana şirketinin, bağlı iştiraklerinin, şubelerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının uğradığı tüm zararı, masraflar ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, tazmin edecektir.

9. SORUMLULUОUN SINIRLANDIRILMASI

ŞİRKET, SİTE VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK, HİÇBİR DURUM ALTINDA (I) ÜYE TARAFINDAN SÖZ KONUSU HİZMETLER İÇİN ÖDENEN TOPLAM ÜCRETLERDEN FAZLA BİR TUTARDAN; VEYA (II) HER TÜRLÜ DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA CEZAİ ZARARLARDAN VEYA İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

10. ÜCRETLER

Hizmetlerin bir kısmı ücretli olabilir. Üye, söz konusu Hizmetleri seçmesi durumunda, ilgili tüm ücretleri Sitede anlatılan biçimde ödeyecektir. Şirket, fiyat listesinde değişiklik yapma ve herhangi bir zamanda yeni ücretleri yürürlüğe koyma hakkını, üyeye on (10) gün öncesinden Sitede belirtilen iletişim Kanalları Üzerinden bildirim yapılması kaydıyla saklı tutar. Üyenin bu duyuruyu takiben Hizmetleri kullanması, yeni ya da zamlı fiyatları kabul ettiği anlamına gelir.

11. FESİH

Taraflardan herhangi biri, dilediği zaman, diğer tarafa herhangi bir şekilde bildirimde bulunmak suretiyle Hizmetleri feshedebilir. Ayrıca Şirket, üye\'€™nin işbu Sözleşme koşul ve şartlarını ihlal etmesi durumunda, Hizmetlerin herhangi biri ya da tümünü önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshetme veya askıya alma ve Site\'ye erişimi derhal durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmiş olan ücretler iade edilmeyecektir. Üye\'€™nin hesabının iptal edilmesi durumunda, üye\'€™nin Hizmetleri kullanım ve Site ile içeriğine erişim hakkı derhal sona erer. İşbu Sözleşme\'nin, mülkiyet şartları, garanti uyarıları ve sorumluluğun sınırlandırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğası gereği fesihten etkilenmemesi gereken şartları, fesih kapsamı dışında tutulacaktır.

12. GENEL HÜKÜMLER

Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme tarafından verilen haklarını kullanmaması, bu haklardan feragat edildiği şeklinde değerlendirilemez. Şirket, Sözleşme\'de belirtilen yükümlülüklerini mekanik, elektronik veya iletişim arızası ya da kalite düşüklüğü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi kontrolü dışındaki nedenlerden ötürü yerine getirememesi durumunda herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır. İşbu Sözleşme\'€™nin herhangi bir maddesinin uygulanamaz ya da geçersiz hale gelmesi durumunda söz konusu madde sınırlandırılarak ya da gerekli olan minimum seviyeye indirgenerek Sözleşme\'€™nin diğer hükümleri ile yürürlükte ve uygulanabilir kalması sağlanacaktır. İşbu Sözleşme, üye tarafından, Şirket’in ön yazılı izni alınmaksızın temlik edilemez, devredilemez ya da üçüncü taraflara lisanslanamaz. Şirket, işbu Sözleşme’yi ve buna bağlı haklarını herhangi bir onay almaksızın devredebilir, atayabilir veya delege edebilir. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, söz konusu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. Taraflar arasındaki ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkili olacaktır. Her iki taraf, işbu Sözleşme’nin taraflar arasındaki karşılıklı anlaşmayı eksiksiz ve münhasıran ifade ettiği, Sözleşme konusu kapsamına giren önceki tüm yazılı ve sözlü anlaşmalar, yazışmalar ve uzlaşmaları geçersiz kılarak bunların yerini aldığı ve burada belirtilenlerin dışında tüm değişikliklerin yazılı yapılması ve her iki tarafın imzasını taşıması gerekliliği konularında fikir birliğine varmışlardır. İşbu Sözleşme neticesinde herhangi bir acentelik, ortaklık, bağlı ortaklık ya da istihdam sağlanmamakta olup üye, Şirket’i herhangi bir konuda bağlayıcı herhangi bir yetkiye sahip değildir.

TELİF HAKKI İHLALİNE YÖNELİK ŞİKAYET BİLDİRİSİ VE PROSEDÜRÜ

Şirket aşağıdaki telif hakkı ihlaline karşı genel politikayı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu\'na uygun şekilde benimsemiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu\'na göre dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır.

(1) Şirketin iyi niyetle telif kapsamında olması gerektiğine inandığı, ancak reklamcılar, bağlı şirketler, içerik sağlayıcılar, Üyeler veya kullanıcılar tarafından yasa dışı yollarla kopyalanmış veya dağıtılmış materyale erişimi engellemek veya materyali kaldırmak ve (2) mükerrer suçluları uzaklaştırmak ve bu kişilere hizmet vermeyi kesmek Şirket politikasıdır.

İhlal İddiası Bildirisini almakla görevlendirilmiş Şirket Yetkili Temsilcisinin (œYetkili Temsilci€) adresi bu sayfa sonunda belirtilmektedir.

A. Telif Hakkı İhlallerini Bildirme Prosedürü:

Şirketin web sitesinde yer alan veya Şirketin web sitesi yoluyla erişilebilen materyal ya da içeriğin veya hizmetin telif hakkının ihlal edildiğine inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir telif hakkı ihlali bildirisini aşağıda adı verilen Yetkili Temsilciye gönderin:


1. Açıkça ihlal edilen telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;2. İhlal edilen çalışma ya da materyalin tanımı;3. Telif hakkı sahibinin kaldırmak isteyeceği ihlal materyalinin bulunduğu yer ile ilgili bilgi dahil olmak üzere, ihlal iddiasına konu olan materyalin Şirketin bulmasına ve varlığını doğrulamasına yetecek kadar ayrıntılı tanımı;4. Bildiriyi yapan kişinin adres, telefon numarası ve varsa e-posta adresini içeren irtibat bilgileri; ve5. Bildiriyi yapan kişinin, (3)'te tanımlanan materyalin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmemiş olduğuna inandığı yönündeki beyanı;


B. Yetkili Temsilci Kurallara Uygun Şekilde Yapılmış İyi Niyetli İhlal Bildirisini aldıktan sonra:

Şirket politikası şöyledir:


1. İhlal edilen materyali kaldırmak veya materyale erişimi engellemek;2. İçerik sağlayıcıya, üyeye veya kullanıcıya materyali kaldırdığını veya materyale erişimi engellediğini ve3. Mükerrer suçluların sistemden kaldırılan ihlal edilen materyale sahip olduklarını ve Şirketin bu tür içerik sağlayıcı, üye veya kullanıcıların hizmet erişimini sonlandıracağını bildirmek.


Şirketin İhlal İddiası Bildirisini Almaya Yetkili Temsilcisine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz :

Zaimoğlu ve Zaimoğlu A.Ş.

Giyimkent Sanayi Sitesi B1-117 No:31 34235 Esenler / İstanbul

yardımlazım©2010 - 2021
feedback button

Yaşadığınız bir sorunu ya da bir önerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

 

gönder